Företaget Scanfjord grundades 1979 med verksamheten belägen på Lyr. 1996 flyttade Scanfjord till Mollösund och etablerade sin produktionslinje för att tvätta och paketera odlade musslor för färskmarknaden i en modern fabrikslokal. Scanfjord har odlat musslor ända från starten 1979 och har haft en ledande roll för utvecklingen inom musselnäringen.

Alla musslor som du köper från Scanfjord är odlade och det finns flera skäl att välja odlade musslor. Odlade musslor kommer inte i kontakt med havsbotten. Därför finns varken sand eller lera i odlade musslor. Odlingsplatsen väljs med omsorg så att musslorna alltid växer i strömmande rent vatten med god näringstillförsel.

Musselkött har ett mycket högt näringsvärdeoch odlade musslor är jämnare i storlek än vilda eftersom alla har vuxit lika länge.

scanfjord.se