Terrific Wines är importören för dig som letar efter ett personligt alternativ, där kvalitet och långsiktighet går före snabba pengar. Vår verksamhet bygger i alla lägen på att vi försöker göra så mycket som möjligt själva och vi vill ha en direkt och personlig kontakt med alla som vi arbetar med. Långsiktigheten innebär att vi tar oss tid att, och lägger stor vikt vid att, bygga våra samarbetspartners varumärken och image på vår marknad. Det innebär också att vi inte arbetar med vem som helst – en grundfilosofi är att vi ska gilla både vinerna vi arbetar med och de som gör dem.

Terrific Wines ställer ut med Bubbel & Brie - en mobil ostbutik i Kungsbacka.

terrificwines.se
bubbelochbrie.se