Allmän information

Information om provsmakning av alkoholhaltiga drycker

Servering av alkoholhaltiga prover får ej ske förrän kl 11 enligt lag. Åldersgräns för provsmakning av alkohol är 18 år. Vänligen medtag legitimation då denna måste uppvisas vid anmodan.