Passion för Mat 2023

Efter genomförandet i Trollhättan stod det klart för alla att vi aldrig lämnar Göteborg igen där vi sedan 2008 är både väletablerade och högt uppskattade. Arbetet har därför varit intensivt under året att hitta rätt premisser för mässan 2023 på hemmaplan.

Omvärldsfaktorer som påverkar
Dessvärre är avsaknaden av lämpliga/tillgängliga hallar, med rätt förutsättningar för en lyckad publik matmässa som Passion för Mat, fortfarande samma som 2022. Vi måste nu också förhålla oss till det osäkra ekonomiska omvärldsläget som påverkar både våra noga utvalda livsmedelsutställare och matintresserade besökare. Alla faktorer tillsammans har medfört ett beslut att vi måste pausa 2023 och i stället satsa med full kraft på 2024!

Passion för Mat lever vidare
Passion för Mat kommer under 2023 pågå hela året på passionformat.se och i våra sociala medier med omvärldsbevakning, filmer, intervjuer och mat i alla dess former. Även med inspelat material från Köksskolan 2022. På så sätt upprätthåller vi intresset för Passion för Mat tills vi återigen får samlas. Många längtar och de filmade inslagen från Köksskolans program kommer även finnas på YouTube för fler att ta del av.

Utställarnas omdöme om Passion för Mat: