Beställ PR-material

Obs. Gäller endast för dig som är utställare.

(se utseende nedan)
(se utseende nedan)
(se utseende nedan)
Gäller endast med företagsstämpel

Banner (fyra storlekar)

Flyer - Fackbesökare

Flyer - Konsument