Pelle Danielsson

Hållbar smart mat för många
I min ambition att göra lite mer nytta för många har jag börjat jobba som verksamhetsutvecklare på Västra Götalandsregionen, uppdraget är att höja nivån på recepten och utbilda köksmästare/kockar. Inom regionen serveras ca 3 miljoner måltider varje år och jag tror verkligen att jag kan göra skillnad där för många människor.

Under våren är jag involverad i ett projekt som handlar om klimatsmart mat (kunskapsklivet för klimatsmart mat) vilket passar väldigt bra ihop med mitt andra uppdrag för Västra Götalandsregionen. Välkommen till bords!