Teknisk information 2018

Tekniska beställningar
Sense Expo AB hanterar allt ni behöver för uppbyggnaden av er monter. Platshyran för er medverkan på mässan gäller enbart ytan samt monteravskiljande väggar för er som önskar. Om ni tittar på ritningen så är de heldragna linjerna i montrarna väggar. Vill ni ändra någon mellanvägg stäm av med er granne och beställ hos undertecknad. Elanslutningar, mattor, övriga väggar samt spotlights och kylplats i container m.m. beställer ni av Göran Hermansson på tel. 0703-71 77 60, beställning sker enbart med e-post.

Hyra av kyl- och frysdiskar
För de av er som behöver hyra kyl- eller frysdisk kan vi ge tips på leverantör. För ytterligare info kontakta: goran.hermansson@senseforexpo.se

Utställarförsäkring
Inför utställningen bör ni se över era försäkringar, så att dessa gäller under inflyttning samt mässan och utflyttningen.

In- och utflyttning
Inflyttning till mässan sker i olika steg:
Norra delen, på ritningen blåfärgad, torsdagen 1 mars kl. 08.00 – 20.00 via varuintaget östra sidan.
Mittersta delen, på ritningen rödfärgad, torsdagen 1 mars kl. 10.00 – 20.00 via varuintaget östra sidan.
Södra delen, på ritningen grönfärgad, torsdagen 1 mars kl. 15.00 – 20.00 via
Huvudentrén (större gods tas genom varuintaget östra sidan)

Önskan om tidigare inflyttning anmäls hos Göran Hermansson, 0703-71 77 60. Kostnad/monter 1.000:-

OBS! Flytta bilen omgående efter lossningen annars blockerar ni för andra. Parkering finns sedan inom Eriksbergsområdet, samt P-Hus på 2-300m.

Det finns ett begränsat utrymme för förvaring av emballage samt varor i hallen. Quality Hotel 11 kan erbjuda viss lagring. Lotta Fahlén tel. 031-779 11 04 upplyser om kostnader samt platser som finns att tillgå.

Utflyttning sker söndagen den 4 mars kl. 17.00 – 23.00 , samt måndag 5 mars kl. 07.00 – 10.00. Den södra delen måste vara tömd senast kl. 09.00 på måndag. Allt gods måste vara avhämtat på måndag kl. 12.00. OBS! När ni lämnar ert gods för att hämtas av budfirmor/åkerier, måste detta vara märkt så att det klart framgår vem som är avsändare samt tel.nr likaså vilket företag som skall hämta detta, speciellt viktigt när ni hyrt t.ex. kyldiskar. Godsadressen Eriksbergshallen, Sjöportsgatan, 417 64 Göteborg. Viktigt att gods anländer först 28 februari efter kl. 13.00 (det finns tyvärr inget utrymme för ert gods innan dess.)

Vägbeskrivning
Se Eriksbergshallens hemsida.

På mässan

Diskmaskin
Som tidigare har vi tillgång till restaurangens fasta diskutrymme i Eriksbergshallen med extrahjälp vid diskmaskinen för att underlätta för er utställare.

Kylcontainer inomhus
I år har vi åter ett begränsat antal pallplatser i kylcontainer att hyra, kontakta goran.hermansson@senseforexpo.se OBS Först till kvar gäller.

Sopor avfall och sortering
Matavfall placeras i plastsäckar som ni slänger i containern som är avsedd för detta. Övrigt avfall typ emballage pressar ni ihop eller skär ned så det inte fyller upp containern direkt och placerar i den större containern! Mer info. om detta senare.

Var och hur når jag sopcontainrarna?
Dessa är placerade utanför varuintaget, du når dem under mässan via nödutgången i norra delen ovanför klacken på höger sida.

Boende

Bo bra på Hotell 1
Som utställare har du specialpris på övernattning på angränsande Hotell 11. Quality Hotel 11, tel. 031-779 11 11.

Dubbelrum

Onsdag 28/2 – Söndag 4/3: 980 kr / natt
Enkelrum
Onsdag 28/2 – Söndag 4/3: 880 kr / natt

Uppge bokningskoden som ni har fått via mail.