Fisk från Islands kalla och rena vatten!

Tryggvi och Kristina driver Grimsis i Bollebygd. De har genom sina lokala kontakter på Island en unik insyn i hela kedjan från fiskare, båt, fångstredskap, beredning och till dig som konsument!

Torsken och koljan krokfångas, plattfisken och havskatten fångas med snurrevad. Fisken filéas och fryses sedan in kortast möjliga tid efter fångst. Lax och fjällröding odlas småskaligt helt utan mediciner, färgämne och tillväxthormoner. Kort sagt; sådan mat som vi själva vill äta och som vi kan stå för.