Falköpings Mejeri ägs av ca 175 mjölkbönder på och omkring Falbygden. Ett 20-tal är anslutna till föreningen KRAV®. Bondeägda Falköpings Mejeri ska erbjuda kunden mejeriprodukter förädlade i Sverige av 100 % svensk mjölkråvara. Falköpings Mejeri ska skapa förutsättningar för ägarna att bygga en långsiktig mjölkproduktion. Målet är att skapa bästa möjliga avräkningspris för mjölkproducenten. Vi bryr oss om hela samhället, naturen och framtida generationer. Målet är att kontinuerligt reducera miljöpåverkan. Medarbetarnas delaktighet, engagemang och ansvarstagande är en förutsättning för vår framgång. Målsättningen är att medarbetarna ska känna en stor yrkesstolthet. Våra kunder och konsumenter ska känna trygghet i våra produkter som bygger på goda, hälsosamma och naturliga råvaror.

Vi värnar om ursprunget!

falkopingsmejeri.se