Med utnämningen vill Sandahl Foundation uppmärksamma mässans inriktning och tydliga roll som mötesplats för gastronomins utveckling.

Sandahl Foundation har verkat för den nordiska gastronomins utveckling sedan 1962 genom att uppmärksamma yrkesskicklighet och utpräglad ambition i kök och matsalar. Varje år tilldelas förtjänstfulla personer utmärkelser och stipendier för sina insatser inom gastronomin bl.a. för odling, uppfödning och hantering av fisk & skaldjur.

I år är det första gången hedersutmärkelsen går till ett mässarrangemang. Leif Mannerström som varit invald i Sandahl Foundation sedan 1983 ser årets val som en breddning av utmärkelsen.

– Passion för Mat är landets ledande matmässa där gastronomisk kunskap och intresse för råvaror och matlagning får möjligheter att nå en bred och genuint matintresserad publik. Lotta Hultén har med Passion för Mat under 10 år målinriktat etablerat en enastående mötesplats i Göteborg som tydligt håller fram en balans mellan utvalda utställare och kvalitetstänkande producenter, säger Leif Mannerström.