Eleonor Schütt har ett brinnande intresse för mat och en stor stor passion för sitt arbete. Som matkonsult på Hushållningssällskapet Västra arbetar hon med allt från inspirationsföreläsningar till utveckling av digitala verktyg.

Eleonor inspirerar och ökar matglädjen genom att förmedla fakta på ett lättbegripligt och entusiasmerande sätt. Viktigt för Eleonor är att informationen bygger på vetenskaplig grund men ändå serveras med lite humor. Mat är ju både nöje, njutning och näring.

Föreläsningarna som Eleonor erbjuder har varierande teman, allt från Service och bemötande, Guldkant på måltiden vid äldre dar, Bra mat för barn och ungdomar till Klimasmart mat. Den praktiska matlagningen är ett självklart inslag.

Eleonor har också tillsammans med sina matkonsultkollegor på Hushållningssällskapet Västra utvecklat ett flertal uppskattade receptappar.  MatGlad är den första appen som utvecklades och som idag har användare i hela Sverige. Den senaste i raden av appar är MatFröjd som är en inspirationskälla för alla seniorer som vill njuta av god, vacker och omväxlande mat hela dagen och hela livet.

Som bonddotter är hon uppväxt med en grundläggande respekt för råvara. Inget får förfaras. Ett av många uppdrag som Eleonor nu arbetar med är att sprida kunskap och inspiration om vildsvin. Enligt Eleonor är vildsvinet ett bra exempel på ”Mat med respekt” som är tema för Passion för Mat 2022. Vildsvinet finns i våra skogar och har en bra köttkvalitet, är gott och dessutom är det klimatsmart. Det kan inte bli bättre!