Emma Fyman Andreasson som arbetar på Två Skyttlar i Marks kommun arbetar med noga utvalda råvaror och värnar om sina relationer till leverantörer och producenter. Hon strävar hela tiden efter en ekologisk medvetenhet och arbetar med leverantörer som finns nära.

Hennes menyer är dynamiska och föränderliga efter tillgången på råvaror. Hon och hennes medarbetare sätter stor vikt vid det kreativa skapandet och vill att mångfald skall synas i maten de lagar. Kärnan i deras matkreerande är Härodlat, deras egen köksodling. Härodlat är cirkulärt, odlingarna gödslas med kökets matavfall och tillsammans med trädgårdsmästaren görs en plan över vad som ska odlas. Sedan skapas menyer utifrån det som skördas. Från jord till bord, härodlat!