Mat från Västsverige!

Det handlar i grunden om att berätta var maten kommer ifrån.

Den lokala matkulturen definierar vissa maträtter, livsmedel eller kulinariska traditioner. Maten är en viktig del av området och den västsvenska myllan är ett skafferi med rena smaker. Från ramslöken som växer vilt på våren till löjrommen på hösten och med allt som odlas och förädlas däremellan. Lokalproducerat i Väst verkar som resurscentrum och nätverk för småskalig livsmedelsproduktion och förädling i hela Västsverige. Vi stödjer alla hängivna producenter som jobbar för den lokala matkulturens värde och därigenom sätter prägel på just denna plats.

Genom att välja dessa produkter gör man skillnad både för miljön, entreprenörskapet, landsbygden och folkhälsan.

Det finns också många goda exempel på stora företagare som producerar bra produkter i större skala i vår region, det i kombination med att dricka en saft kokad i liten mängd, rörd med träslev eller ett handkavlat knäckebröd är skillnad! Det är det vi menar förhöjer upplevelsen av det man äter. Känslan bakom; hur det odlas, hur det förädlas och hur det serveras.

”Lokal matkultur är synonymt med kärlek,
blod, svett och tårar samt en levandelandsbygd,
och en levande landsbygd menar vi är framtiden!”
 – Filip, stekosterian, engagerad medlem.

Det Filip säger är både hoppfullt och vackert, Lokalproducerat i Västs uppgift är att lyfta dessa eldsjälar, att lyfta mervärdet av bra mat, att lyfta värmen och omtanken i mathantverket. Med våra projekt gör vi det lättare för dig som konsument och gäst att hitta lokala produkter och betydande måltidsupplevelser.

Vi vill förankra en hållbar och lokal matkultur i Västsverige, tillsammans i visionen om att bli den ledande regionen inom lokal mat.

På Passion för Mat träffas vi under;
Bygdens delikatesser, Smaka på Västsverige och Lokal Meny.